Taoism > Articole


Erori în traducerile din Tao Te Ching

Orice nouă traducere din Tao Te Ching susţine că este originală şi mai ales perfect fidelă textului. Mulţi autori de traduceri pretind că au sesizat aspecte ignorate de predecesori. Fapt e că putem aprecia calitatea unei traduceri chiar de la începutul textului, mi exact începînd cu primele rînduri din primul capitol. Iată o nouă traducere a acestei prime părţi:

  Dacă poţi vorbi despre el,
  Nu este Tao.
  Dacă are un nume,
  Este total altceva.

  Tao nu are nume.
  Numele sînt pentru lucrurile obişnuite.
  (Ron Hogan)

După cum se vede versiunea nu este chiar originală deoarece ideea unui Tao despre care nu se poate vorbi le este familiară cititorilor Tao Te Ching. Pe de altă parte, ea poate fi regăsită şi în religia creştină care avansează ideea unui tată ceresc atotputernic (1) care nu poate fi numit, definit, cunoscut etc. Aşa că am putea traduce la fel de bine această primă parte astfel:

  Nu putem vorbi despre Dumnezeu. Dacă Îi dăm un nume nu mai este Dumnezeu. Dumnezeu nu are nume etc.

Această manieră de a aborda Tao Te Ching nu este taoistă şi nici confuciană. Este creştină. E ca şi cum ai traduce Biblia - Noul Testament - în limba chineză cu accente taoiste. Deci, nimic nou sub soare.

Pe de altă parte, înţelegem că traducerea derivă şi din semnificaţie, din sensul frazelor sau frazei. Iar dacă dorim să prindem semnificaţia originală a textului Tao Te Ching trebuie mai întîi să ne familiarizăm cu conceptele de bază ale taoismului. Sau, după cum sugerează James Legge (2), să reproducem starea mentală a autorului Cărţii. Trebuie să avem acelaşi spirit.

Dar nu putem reproduce starea mentală a altuia fără a trebui mai întîi să ne golim mintea proprie pentru a vedea clar şi a fi deschişi la opiniile celuilalt. Şi este dificil să ai această viziune cînd ai fost crescut într-un mediu creştin!

Dar care ar fi semnificaţia pasajului citat aici? Am vorbit despre ea în cursul meu despre ce este taoismul. Acolo pornim chiar de la aceast citat extrapolîndu-l la una din ideile de bază ale taoismului. (3) Succint, este vorba despre Tao privit nu ca principiu creator şi conservator al universului, ci despre o metodă sau tehnică de a-l urma  O traducere în acest cotext ar suna cam aşa:

  Un Tao absolut nu este de conceput
  Pentru că nu există nicio o expresie care să-l redea plenar.

Note:
1. Înclinaţia de a reda sensul cuvîntului "tao" prin Dumnezeu (creştin) este foarte cunoscută specialiştilor. Iată şi un scurt citat despre ea:

Astfel, chiar dacă termenul Tao este folosit pentru Christos în traducerea chineză a Evangheliei după Ioan, nu trebuie să conchidem că taoismul şi cre ştinismul vorbesc despre acelaşi lucru. Creştinismul proclamă un creator persoană care este moral mîniat de păcatele omului şi va judeca lumea în dreptate (Romani, 1:18-2:6). Taoismul proclamă un principiu creator impersonal care nu face nicio distincţie morală între bine şi rău şi care nu judecă pe nimeni. (Extras din Taoism and Christianity , de Michael Greghorn, www.probe.org/content/view/892/0/)

2. James Legge, traducător celebru al textelor esenţiale ale taoismului inclusiv
I Ching.

3. D etalii despre curs la adresa: http://www.taoismonline.org/nivel1.html.

--
Articol de Jean Chiriac.

icon

<- Înapoi la secţiunea articole


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo