Taoism > Izvoare > Chuang Tzu

Despre cartea Chuang Tzu

În opinia specialiștilor în taoismul clasic cartea Chuang Tzu este "cea mai însemnată, fiindcă gîndirea și atitudinea  existențială ale vechilor taoiști ne devin accesibile în primul rînd datorită ei".(1)

Hsuan-tsung

Împăratul Hsuan-tsung
a decretat numele onorific
al cărții Chuang Tzu
Cartea subzistă și azi sub forma unui lung text în proză divizat în 33 de capitole, repartizate în tablete interioare (I-VII), tabletele exterioare (VIII-XXII) și tablete diverse (XXIII-XXXIII). Tradiția afirmă că numai tabletele interioare sînt opera lui Chuang Tzu, în timp ce celelalte două părți ale textului sînt atribuite  discipolilor și succesorilor școlii sale.

Prin edict imperial al împăratului Hsüan-tsung de Tang, Chuang Tzu a primit, în anul 742, numele onorific de Omul Autentic din Nanhua (Nan-hua chen-jen )  (Nanhua: [ținutul] florilor din sud = este numele locului).

Acesta este motivul pentru care opera lui s-a numit, începînd cu dinastia Tang, Adevărata Clasică din Nanhua (Nan-hua chen-ching ). Termenul tradus de noi prin "clasică" - ching - este apropiat de cel de "scriptură", ca operă sacră, așa cum se aplică el, de pildă, evangheliilor sfinților apostoli sau chiar Bibliei.

Tao în aforisme Prezentarea cărții Chuang Tzu din această pagină a fost extrasă din introducerea la lucrarea Tao în aforisme, publicată de AROPA în anul 1997.

O nouă versiune electronică (ebook) este disponibilă online din librăria noastră.

=> Click aici pentru detalii...

Chuang Tzu este, după opinia specialiștilor, un geniu literar cu totul ieșit din comun, lăudat și apreciat în mod unanim. El este mai înainte de toate fabulistul  taoismului. Gîndirea sa se exprimă sub formă de fabule, de istorioare, care asociază concomitent o mare forță imaginativă, umor, sarcasm, diatribă defăimătoare și polemică. În această privință, nu  există o judecată mai pertinentă decît cea de mai jos:

    [Chuang Tzu] se exprimă în discursuri extravagante, în cuvinte insolite, în expresii fără cap și coadă, uneori prea slobode, dar fără parțialitate, căci doctrina  sa nu urmărește să traducă puncte de vedere particulare. El crede că lumea e mult prea confuză ca să merite o exprimare serioasă. De aceea este de părere că cuvintele de circumstanță sînt prolixe, cuvintele cu  greutate își au valoarea lor, dar numai cuvintele revelatoare au o influență nelimitată.(2)

Să mai adăugăm că în cartea Chuang Tzu găsim esențialul tematicii taoiste din Tao-te ching, dar sub o formă amplificată și ilustrată cu scurte povestiri edificatoare.

Note:
1.Max Kaltenmark, Lao zi și daoismul , Sympozion, 1994, p.101.
2. Chuang Tzu, Book XXXIII, chap. 6, versiunea James Legge, traducere și adaptare în limba română de Jean Chiriac..

Citate comentate:
->
Reflecții despre cunoaștere
->
Prințesa înlăcrimată
->
Despre însemnele învățaților
-> Chuang Tzu despre vis și iluzie

icon

<- Înapoi la secțiunea Chuang Tzu (biografie) sau izvoare


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo