Taoism > Maeștrii > Hui Neng

Hui Neng (638-713)

     

Hui Neng ciopling bambus


Hui Neng cioplind bambus

În taoism nu există o preocupare consacrată studiului spiritual. Atunci  cînd cioplește bambus sau face orice altceva, taoistul se pune în acord cu Tao și astfel își desăvîrșește studiul.
De aceea, maeștrii nu sînt prezentați în posturi statuare, ci în toiul unor activități obișnuite care nu îi diferențiază de oamenii de rînd.

Hui Neng, cunoscut ca cel de-al VI-lea Patriarh al Școlii de meditație (Ch'an) - numită și Școala din Sud sau Școala iluminării spontane - , și-a dobîndit numirea într-o manieră care ilustrează pe viu specificul spiritualității ch'an.

Hui Neng nu avea nicio pregătire specială (era analfabet) și ducea o viață modestă cînd a auzit rostite versetele unei sutra sacre.

S-a simțit atras spontan de ele și a decis să meargă la  mînăstirea Tung Ch'an din ținutul Huang Mei, condusă de Hung Yen, pentru a studia dharma (calea care duce la iluminare și eliberare de suferință). Mai tîrziu avea să mărturisească ca explicația acestei atracții irezistibile era karma sa bună.

Ajuns la mînăstirem, el are o convesație cu Patriarhul titular, în care susține un punct esențial al Școlii iluminării spontane pe care o înființează ulterior:  toți oamenii,  indiferent de condiția lor socială, culturală sau spirituală, posedă budeitatea sau trezia (natura de Buddha).

În plus, budeitatea nu este fructul eforturilor noastre; nu poate fi dobîndită prin  merit - adică o viață morală, virtuoasă -, sau studiu. Ea este o calitate înnăscută a minții, prezentă la toți oamenii, fără deosebire, la care trebuie să ne trezim cu toții. În fine, trezirea nu este un proces mediat, ci brusc, instantaneu.

Din discuția avută patriarhul s-a convins că Hui Neng era deja iluminat. Totuși, de teamă că ceilalți călugări s-ar putea revolta dacă l-ar promova, l-a sfătuit să nu se manifeste public și să se ocupe de treburile bucătăriei.

Ulterior, în timpul examenului pentru alegerea patriathului succesor, Hui Neng își depășește rivalul compunînd un verset care sintetizează nivelul cunoștințelor sale și primește însemnele hirotonisirii. [Vezi și Hui Neng și adevărata natură].

la scurt timp de la numire și la sfatul fostului patrairh, Hui Neng părăsește mînăstirea și petrece ani buni în pribegie, în timp ce este practic hăituit pentru însemnele și calitatea spirituală pe care le-a primit.

Se conturează astfel două școli de spiritualitate, una condusă de Hui Neng și cealaltă de fostul rival la succesiune.

Biografia lui Hui Neng și cuvîntările sale sînt publicate în cartea Sutra Estradei, publicată și în limba română.

Textele despre Hui Neng publicate pe acest site ilustrează doctrina sa care este de fapt o non-doctrină întrucît nu afirmă nimic, nu impune nimic, nu propune nimic.

icon

Mai citește:
-> Hui Neng - Cuvîntare despre vid
->
Hui Neng și "adevărata natură"
->
Anecdotica 


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo