Taoism > I Ching

SUMAR

- - Home

- - Taoism
- -
Izvoare
- -
Maeștrii
- -
Hui Neng

- -  Tao
- - 
Yin-Yang
- - 
Vidul
- - 
Nonacțiunea
- - 
Meditația
- - 
Articole

- - I Ching
Consultă oracolul online

- - Cursuri online
Cursuri de taoism expediate prin email

- - Librărie
Cărți de taoism tipărite sau în format electronic
- - Bibliografie
Cărți publicare în românește

- - Newsletter
Fii la curent cu noutățile care te interesează.

Ce este I Ching (Cartea schimbărilor)?

I Ching (Cartea schimbărilor) face parte din cele 5 clasice, cărți canonice, care constituie baza culturii și tradiției chineze. Mai mult chiar, I Ching este cea mai veche dintre ele.

ideograma I (schimbare)
Ideograma pentru "schimbare" reprezintă simbolic alternanța ploaie-soare sau timp ploios-timp însorit
În ciuda faptului că azi se insistă pe aspectul filozofic al cărții (vezi introducerea lui Richard Wilhelm), lucrarea a fost utilizată din cele mai vechi timpuri ca Oracol. Un oracol care oferă informații despre evoluția evenimentelor în timp, despre rezultatul pozitiv sau negativ al acțiunilor consultantului.

Cartea era utilizată de suverani și prinți, în general de persoane cu influență din sfera puterii.

Importanța ei este atestată și de faptul că a supraviețuit incendiului cărților ordonat de împăratul Ch'in Shih-huang-ti, în 213 AD, pentru că era consultată ca oracol.

Conținut

I Ching este o colecție de 64 texte scurte asociate la diferite figuri lineale numite hexagrame. Hexagramele sînt formate din 6 linii continue sau discontinue.

Hexagrama 39 

Liniile continue ______ reprezintă principiul yang; cele discontinue __  __, principiul yin.

Fiecare din cele 64 hexagrame poartă titluri diferite, ca de pildă: Creativul (Yang), Dificultatea inițială, Vasul ritual, Mireasa, Progresul, Contemplația etc. cu referire la situații tipice de viață. Fiecare hexagramă mai conține o Judecată - care oferă adeseori indicații oraculare - și textele trăsăturilor (liniilor).

Istoric

Apariția acestei cărți fără pereche în lume este pusă pe seama lui Fu Hsi, personal mitologic, care a inventat multe alte lucruri utile pentru antichitatea chineză. El ar fi fost martorul unui fenomen miraculos care l-a pus în contact cu cele 8 trigrame (pa-kua), care constituie osatura Cărții schimbărilor.

Fu Hsi
Fu Hsi - strămoșul mitic - creatorul trigramelor care constituie baza Cărții schimbărilor
Legenda spune că în timp ce se plimba pe malul Fluviului Galben, Fu Hsi a zărit ieșind din ape un dragon purtînd pe spate semnele celor 8 trigrame pe care le-a copiat desenîndu-le cu degetul pe nisip.

La elaborarea cărții pînă la forma ei de azi au mai participat Regele Wen și prințul Chou, care au adus contribuții esențiale: formarea hexagramelor, titlurile lor, judecățile, comentariile trăsăturilor.

În fine, o foarte mare contribuție a avut-o celebrul Confucius sau școala sa, care au anexat comentarii diverse.

Pe bună dreptate se afirmă că această carte conține esența doctrinelor și mișcărilor spirituale chineze și că a influențat la rîndul ei tot ce s-a născut ulterior. Importanța ei pentru spiritualitatea taoistă nu poate fi negată.

I Ching în cultura occidentală

Richard Wilhelm
Richard Wilhelm, celebrul traducător al
I Ching
Cea mai importantă contribuție la răspîndirea cărții în Europa a avut-o Richard Wilhelm.

Misionar creștin în China și sinolog, Wilhelm l-a cunoscut pe Lao-nai Hsuan, un descendent al școlii confucianiste, care l-a ajutat efectiv la traducerea cărții în limba germană. Mai mult decît o simplă traducere, Wilhelm a adăugat și comentariile sale la cele 64 de hexagrame. Aceste comentarii sînt utile cînd folosim cartea ca oracol și vrem să descifrăm răspunsurile ei exprimate într-un limbaj simbolic.

Carl Jung este cel care propune o versiune în limba engleză realizată de Carry F. Baynes, după versiunea Wilhelm. Tot Jung adaugă acestei versiuni o introducere substanțială care explică prin exemple practice cum se utilizează oracolul. Este cea mai importantă contribuție la explicarea practicii oraculare pentru cultura occidentală.

I Ching și sincronicitatea

Carl Jung
Carl Jung, celebrul psihiatru elvețian, a inițiat traducerea versiunii în limba engleză, Wilhelm/Baynes, la care a adăugat o prefață consistentă (vezi mai jos)
Dar Jung nu se limitează la prezentarea Cărții schimbărilor, ci se apleacă și asupra studiului funcționării ei ca oracol. El aduce din nou în discuție teoria sincronicității, forjată de el în urma unor experiențe paranormale în cabinetul său de psihanalist.

Această teorie, insuficient sau greșit asimilată ulterior de critici și discipoli, susține ideea coincidențelor semnificative, a-cauzale de evenimente psihice și fizice (cosmice). În aceste manifestări bizare, Jung afirmă prezența sau constelarea unui arhetip. Tot arhetipurile, după Jung, ar sta la baza structurii Cărții schimbărilor.

I Ching azi

I Ching este alături de yin-yang unul din termenii cei mai familiari în lumea occidentală. Cartea este utilizată în continuare ca oracol, deși foarte mulți utilizatori au dificultăți în interpretarea răspunsurilor ei simbolice. Au apărut o mulțime de traduceri în franceză, engleză și alte limbi occidentale.

În românește a circulat multă vreme o traducere neoficială, manuscrisă, copiată și multiplicată la xerox. După 1989 a apărut și traducerea versiunii Wilhelm dar și altele mai puțin riguroase.

Resurse online

Dacă vrei să afli mai multe despre Cartea schimbărilor poți consulta următoarele resurse accesibile online:
-> Introducere de
Richard Wilhelm și C. G. Jung (numai în engleză).
-> I Ching - textul complet - versiunile
Richard Wilhelm (cu comentarii) și James Legge (PDF) (numai în engleză).
-> Discuții online despre I Ching în formul nostru de taoism. Click
aici ca să accesezi forumul.

Curs online

-> Dacă vrei să afli mai multe despre oracol, despre metodele de consultare și arta interpretării răspunsurilor urmează cursul nostru online pentru începători. Dă click aici pentru detalii.

Consultare online

Consultarea online a oracolului I Ching se realizează grației unor aplicații special concepute. O asemenea aplicație este accesibilă gratuit pe acest site. Dă click aici ca să accesezi aplicația.


powered by FreeFind

Copyright, 2015, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo