Taoism > I Ching

SUMAR

- - Home

- - Taoism
- -
Izvoare
- -
Maeştrii
- -
Hui Neng

- -  Tao
- - 
Yin-Yang
- - 
Vidul
- - 
Nonacţiunea
- - 
Meditaţia
- - 
Articole

- - I Ching
Informaţii, consultaţii online şi asistenţă

- - Cursuri online
Cursuri de taoism expediate prin email

- - Librărie
Cărţi de taoism tipărite sau în format electronic
- - Bibliografie
Cărţi publicare în româneşte

- - Newsletter
Fii la curent cu noutăţile care te interesează.


powered by FreeFind

Ce este I Ching (Cartea schimbărilor)

I Ching face parte din cele 5 clasice, cărţi canonice, care constituie baza culturii şi tradiţiei chineze. Mai mult chiar, I Ching este cea mai veche dintre ele.

ideograma I (schimbare)
Ideograma pentru "schimbare" reprezintă simbolic alternanţa ploaie-soare sau timp ploios-timp însorit
În ciuda faptului că azi se insistă pe aspectul filozofic al cărţii (vezi introducerea lui Richard Wilhelm), lucrarea a fost utilizată din cele mai vechi timpuri ca Oracol. Un oracol care oferă informaţii despre evoluţia evenimentelor în timp, despre rezultatul pozitiv sau negativ al acţiunilor consultantului.

Cartea era utilizată de suverani şi prinţi, în general de persoane cu influenţă din sfera puterii.

Importanţa ei este atestată şi de faptul că a supravieţuit incendiului cărţilor ordonat de împăratul Ch'in Shih-huang-ti, în 213 AD, pentru că era consultată de suveran.

Conţinut

I Ching este o colecţie de 64 de texte scurte asociate la diferite figuri lineale numite hexagrame. Hexagramele sînt formate din 6 linii continue sau discontinue.

Hexagrama 39 

Liniile continue ______ reprezintă principiul yang; cele discontinue __  __, principiul yin.

Fiecare din cele 64 hexagrame poartă titluri diferite, ca de pildă: Creativul (Yang), Dificultatea iniţială, Vasul ritual, Mireasa, Progresul, Contemplaţia etc. cu referire la situaţii tipice de viaţă. Fiecare hexagramă mai conţine o Judecată - care oferă adeseori indicaţii oraculare - şi textele trăsăturilor (liniilor).

Istoric

Apariţia acestei cărţi fără pereche în lume este pusă pe seama lui Fu Hsi, personaj mitologic, care a inventat multe alte lucruri utile pentru civilizaţia chineză. El ar fi fost martorul unui fenomen miraculos care l-a pus în contact cu cele 8 trigrame (pa-kua), care constituie osatura Cărţii schimbărilor.

Fu Hsi
Fu Hsi - strămoşul mitic - creatorul trigramelor care constituie baza Cărţii schimbărilor
Legenda spune c ă în timp ce se plimba pe malul Fluviului Galben, Fu Hsi a zărit
ieşind din ape un dragon purtînd pe
spate semnele celor 8 trigrame pe care le-a copiat desenîndu-le cu degetul pe nisip.

La elaborarea cărţii pînă la forma ei de azi au mai participat Regele Wen şi prinţul Chou, care au adus contribuţii esenţiale: formarea hexagramelor, titlurile lor, judecăţile, comentariile trăsăturilor. O contribuţie remarcabilă a avut-o şi celebrul Confucius sau/şi şcoala sa, care au anexat comentarii diverse.

Pe bună dreptate se afirmă că această carte conţine esenţa doctrinelor şi mişcărilor spirituale chineze şi că a influenţat la rîndul ei tot ce s-a născut ulterior în cultura chineză. Importanţa ei pentru spiritualitatea taoistă nu poate fi negată.

I Ching în cultura occidentală

Richard Wilhelm
Richard Wilhelm, celebrul traducător al
I Ching
Cea mai importantă contribuţie la răspîndirea cărţii în Europa a avut-o Richard Wilhelm.

Misionar creştin în China şi sinolog, Wilhelm l-a cunoscut pe Lao-nai Hsuan, un descendent al şcolii confucianiste, care l-a ajutat efectiv la traducerea cărţii în limba germană. Mai mult decît o simplă traducere, Wilhelm a adăugat şi comentariile sale la cele 64 de hexagrame. Aceste comentarii sînt utile cînd folosim cartea ca oracol şi vrem să descifrăm răspunsurile ei exprimate într-un limbaj simbolic.

Carl Jung este cel care propune o versiune în limba engleză realizată de Carry F. Baynes, după versiunea Wilhelm. Tot Jung adaugă acestei versiuni o introducere substanţială care explică prin exemple practice cum se utilizează oracolul. Este cea mai importantă contribuţie la explicarea practicii oraculare pentru cultura occidentală din perspectiva psihanalizei.

I Ching şi sincronicitatea

Carl Jung
Carl Jung, celebrul psihiatru elveţian, a iniţiat traducerea versiunii în limba engleză, Wilhelm/Baynes, la care a adăugat o prefaţă consistentă
Dar Jung nu se limitează la prezentarea Cărţii schimbărilor, ci se apleacă şi asupra studiului funcţionării ei ca oracol. El aduce din nou în discuţie teoria sincronicităţii, forjată de el în urma unor experienţe paranormale, în cabinetul său de psihanalist.

Această teorie, insuficient sau greşit asimilată ulterior de critici şi discipoli, susţine ideea coincidenţelor semnificative, a-cauzale, de evenimente psihice şi fizice (cosmice). În aceste manifestări bizare, Jung afirmă prezenţa sau constelarea unui arhetip. Tot arhetipurile, după Jung, ar sta la baza structurii Cărţii schimbărilor.

I Ching azi

I Ching este alături de yin-yang unul din termenii cei mai familiari în lumea occidentală. Cartea este utilizată în continuare ca oracol, deşi foarte mulţi utilizatori au dificultăţi în interpretarea răspunsurilor ei simbolice.

Au apărut o mulţime de traduceri în franceză, engleză şi alte limbi occidentale.

În româneşte a circulat multă vreme o traducere neoficială, manuscrisă, copiată şi multiplicată la xerox. După 1989 a apărut şi traducerea versiunii Wilhelm dar şi altele mai puţin riguroase.

icon

Resurse online

Dacă vrei să afli mai multe despre Cartea schimbărilor poţi consulta următoarele resurse accesibile online:
-> Introducere de
Richard Wilhelm şi C. G. Jung (numai în engleză).

-> Carl Jung despre I Ching - click aici.

-> I Ching - textul complet - versiunile Richard Wilhelm (cu comentarii) şi James Legge (PDF) (numai în engleză).

-> Discuţii despre I Ching în forumul nostru de taoism. Click aici ca să accesezi forumul.

Cursuri online

-> Dacă vrei să afli mai multe despre oracol, despre metodele de consultare şi arta interpretării răspunsurilor urmează cursul nostru online dedicat metodei de divinaţie. Versiunea scurtă a cursului o găseşti aici.

Consultă oracolul online

-> Poţi consulta oracolul I Ching cu ajutorul aplicaţiei noastre online - click aici.

Copyright, 2018, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo