Lao Tzu > Citate


Cîteva citate din Tao Te Ching pun accentul pe definirea lui Tao şi pe calităţile înţeleptului care îl urmează pe Tao.

icon

Calea (Tao) care poate fi numită nu este Calea Ultimă.
Numele dat Căii nu poate fi numele veşnic.
Fără nume este esenţa Cerului şi a Pământului.
Dând Caii un nume este ceea ce creează toate lucrurile. (cap. 1)

*

Înţeleptul astfel practică Non-acţiunea
Şi învaţă pe alţii prin exemplu, nu prin vorbe.
(cap. 2)

*

Conducatorul se manifestă cu modestie,
Nu arată poziţii de putere,
Astfel că oamenii nu se vor confrunta.
Nu pune preţ pe lucruri,
Astfel că oamenii nu vor fura.
Nu arată lucruri care pot fi dorite,
Astfel că oamenii nu-şi vor strica inimile.
Înţeleptul conduce astfel oamenii
Ţinîndu-le inimile pure, dându-le mâncare,
Necreindu-le ambiţii si întarindu-le sănătatea.
(cap. 3)

*

Calea (Tao) este goală, folosinţa-i nesfîrşită.
Este adîncă, pare originea tuturor lucrurilor.
Pare că veşnic rămîne fără capăt.
Nu ştiu cum a fost creată,
Pare că a existat chiar înainte de Creator.
(cap. 4)

*

Astfel şi Înţeleptul stînd la urmă, ajunge în frunte.
Se neglijeajă pe sine însuşi, şi ajunge să fie ocrotit.
Nu trăieşte pentru sine, trăieşte astfel din plin.
(cap. 7)

*

Întinderea prea mare a corzii
Crează prea mare tensiune.
Ascuţirea prea deasă a uneltei
O face curînd de nefolosit.
Adunarea bogăţiilor într-un loc
Curînd face locul nesigur.
A fi mîndru de bogăţii şi onoruri
Este cauza căderii în disgraţie.
Înţeleptul se retrage după îndeplinirea faptei.
Aceasta este Calea (Tao) virtuţii (Te).
(cap. 9)

*

Culorile îl orbesc pe om, sunetele îl asurzesc.
Gusturile îi slabesc simţul gustului.
Alergatul la vînătoare îl sălbăticesc.
Ceea ce se obţine greu îi îngreunează manifestarea.
Astfel că Înteleptul se detaşează de simţuri
Şi trăieşte în lumea lui interioară.
(cap. 12)

*

În trecut, cei care urmau Calea Tao
Erau aşa profunzi, că greu puteau fi înţeleşi.
Un astfel de Întelept era prudent
Ca unul care trece un rîu iarna.
Era încet în a lua decizii, ca unul care se teme
Că ceea ce este spus se răstălmăceşte.
Era modest ca şi cum nu i s-ar cuveni nimic.
Se mişca aşa uşor ca ghiaţa ce se topeşte.
Era aşa de simplu şi natural ca lemnul din pădure.
Era gata de a primi ca o vale deschisă.
Era prietenos ca apele care se amestecă.
(cap. 15)

--
Citatele provin din versiunea în româneşte a lui Octavian Sărbătoare.
Versiunea completă poate fi consultată
aici.

icon

<- Înapoi la secţiunea Lao Tzu sau maeştrii


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo