Taoism > Maestrii > Lieh Tzu

Cine a fost Lieh Tzu

Despre viața lui Lieh Tzu nu se cunoaște aprope nimic. Există chiar autori care  susțin că el nu ar fi existat decît ca personaj alegoric inventat de Chuang Tzu. Balfour declară de pildă: "un filozof care nu a trăit niciodată".

În cartea atribuită lui - Ch'ung-hsu chen-ching (Cartea vidului perfect) - nu este menționat decît de 18 ori și nu în calitate de personaj principal. Și mai grav  este faptul că nici istoricul Ssu-ma Ch'ien nu pomenește nimic despre Lieh Tzu. Poate pentru că lucrarea lui va fi dispărut pe vremea lui Ch'ien. Totuși există surse anterioare Însemnărilor istorice care îl menționează pe maestrul taoist.

În schimb, Chuang Tzu îl citează și îl tratează ca pe un personaj real. Parțial a imitat chiar stilul lui scriitoricesc.

Lieh Tzu s-a născut cel mai probabil în jurul anului 450 î.d.C, dacă ținem cont de povestirea relatată în Cartea VIII cap. 6. În ce privește evenimentele vieții sale,  meseria etc. nu se știe nimic. Fără îndoială că subzista datorită ajutoarelor de la discipolii săi numeroși. Se pare că a renunțat singur la obținerea unei slujbe la  palatul prințului, după cum reiese din mărturisirile făcute amicului și codiscipolului său Po Hun: "Cu siguranță că prințul m-ar fi însărcinat cu treburile statului invitîndu-mă să fac lucruri mărețe". (II, 14)

  • Viața spirituală

În Cartea IV, cap. 6 din Cartea vidului perfect există o relatare succintă despre realizarea spirituală a lui Lieh Tzu pe vremea cînd era discipolul lui Hu Tzu. Avem însă și o relatare chiar din gura  maestrului a aceleași împrejurări care a fost citată adeseori de diverși autori. Iată un citat final:

    M-am lăsat în voia vîntului din Miazăzi  sau din Miazănoapte, ca și o frunză căzută din copac, ca un fir de pai. În cele din urmă, nu mai puteam spune dacă eu purtam vîntul sau eram purtat de vînt . (II, 3)

Notă:
Citatele sînt extrase din versiunea în limba franceză a Cărții: Le vrai classique du vid parfait, trad. de Benedykt Grynpas, Gallimard, 1961.

--
Articol de Jean Chiriac

icon 

Mai citește:
-> Lieh-tzu -
cartea | citate
->
Lieh-tzu - prezentare (PDF)

--

<- Înpoi la secțiunea maeștri


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo