Lieh Tzu > Opera


Lieh Tzu sau Ch'ung-hsu chen-ching

Titlul cărții, tradus Cartea* vidului perfect, datează din anul 732 d.C. și a fost onorată cu un edict imperial pentru a face parte astfel din canonul scrierilor taoiste.

    Structura și filozofia

Cartea Lieh Tzu este compusă din mai multe cărți purtînd diferite nume ca Huang-ti, Confucius sau Yang Tzu. Ea cuprinde o mulțime de povestiri și relatări  pe teme diverse: magie, vrăjitorie, vise, cosmologie etc. Avem discursuri și dialoguri filozofice, legende și mituri. Un loc aparte îl ocupă sfaturile privind adecvarea vieții  la condiții. Grynpas - traducătorul versiunii în limba franceză - remarcă și polemica cu adepții confucianiști, cum este de pildă capitolul "Dialogul dintre Lin Lei și Confucius" (I, 6).

"Avem aici, în cîteva fraze, întinderea morală și conduita specifice vieții în taoismul clasic" susține el. Cu alte cuvinte, nonacțiunea taoistă axată pe refuzul asumării valorilor etice - pe de altă parte, elogiul adus implicării morale și etice în viața publică, atitudine specifică confucianiștilor. Cele două tendințe se contracarează reciproc.

Nu trebuie neglijate nici notele privind insulele nemuritorilor - P'eng-lai, Fang-chang, Ying-chou - care constituie sălașurile sfinților - hsien. În perioada dezvoltării taoismului religios (tao-chiao ) aceste descrieri au condus la numeroase expediții, deși ele indicau figuri alegorice.

După unii specialiști, cartea scrisă de Lieh Tzu nu este nicidecum o dezvoltare a Tao Te Ching, celebra lucrare atribuită lui Lao Tzu , ci o operă independentă. Totuși regăsim multe motive familiare cititorului lui Lao-tzu, cum ar fi, de pildă: "Duhul profunzimilor nu moare. Este misteriosul feminin". (Benedykt Grynpas, Gallimard, 1961, p. 40.)

După Grynpas "[Cartea] mai puțin radical taoistă în spiritul ei... ne dă imaginea unui taoism popular, mai uman, mai combativ și uneori încă sensibil la unele învățături confucianiste". (Grynpas, p. 32.)

--
* "Ching" se taduce mai degrabă prin "scriptură", "canon", în sensul de lucrare venerabilă.

icon 

-> Mai citește - citate

<- Înapoi la secțiunea izvoare


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo