Taoism - Maeştrii

SUMAR

- - Home

- - Taoism
- -
Izvoare
- - Maeştrii
- -
Hui Neng

- -  Tao
- - 
Yin-Yang
- - 
Vidul
- - 
Nonacţiunea
- - 
Meditaţia
- - 
Articole

- - I Ching
Informaţii, consultaţii online şi asistenţă

- - Cursuri online
Cursuri de taoism expediate prin email

- - Librărie
Cărţi de taoism tipărite sau în format electronic
- - Bibliografie
Cărţi publicare în româneşte

- - Newsletter
Fii la curent cu noutăţile care te interesează.


powered by FreeFind

Cum este Maestrul taoist după Lao Tzu?

Dacă citim descrierea sfîntului sau maestrului taoist făcută de însuşi Lao Tzu, ne simţim total derutaţi. Imaginea noastră despre un maestru împrumută din simbolismul Bibliei. Arhetipul tuturor maeştrilor, pentru noi, este Isus Christos.

Cei trei intelepti: Lao Tzu, Confucius, Buddha
Cei trei înţelepţi care au influenţat
gîndirea filozofică a Chinei:
Lao Tzu, Confucius şi Buddha

Christos este prezentat fie în postura agonizării pe cruce - ipostaza mielului sacrificat care a preluat păcatele noastre -, fie în cea a vindecătorului şi salvatorului care învie morţii. Se afirmă chiar că Christos a învins moartea, că el însuşi a înviat din morţi. El este întruparea  lui Dumnezeu şi posedă, aşadar, însuşirile Tatălui ceresc.

Revenind la Lao Tzu, maestrul taoist, în viziunea sa, nu deţine nimic din aceste aspecte magice: el nu este salvator, vindecător, nu a triumfat asupra morţii, şi nu este Fiul lui Dumnezeu-Tatăl (deşi Maestrul Lao s-ar fi putut numi Fiul Cerului, dacă e să ne luăm după o altă descriere pe care ne-o oferă într-un dialog cu un discipol).* El nu are misiunea de a aduce lumea pe calea cea bună. Prin urmare, el nu încearcă să ne convingă să îi urmăm calea pentru că nu simt nevoia să fie urmat!

 Lao Tzu ne oferă acest pasaj din care răzbate imaginea maestrului taoist pe care îl descrie cu mare dificultate (declară el):

  Maeştrii [în tao] nu pot fi cunoscuţi şi mai puţin descrişi.
  Şovăielnici, cu unul care trece un rîu îngheţat,
  Prudenţi, ca cel care se teme de semenii săi,
  Demni ca şi un oaspete,
  Mobili ca şi ghiaţa care se poate topi dintr-o clipă în alta,
  Simpli ca tăiaţi din topor,
  Scobiţi ca şi valea,
  Obscuri ca apele mlăştinoase.
  Ei ştiu să treacă subtil la imobilitate
  Şi de la tulburare la limpezime,
  Apoi de la mişcare la calmul absolut.
  (Tao Te Ching, cap. 15, versiune Ma Kou, Albin Michel, 1984, traducere şi adaptare în româneşte de Jean Chiriac).

Trăsăturile cele mai puţin nobile - nesiguranţa, prudenţa, tăiat ca din topor etc. - îşi găsesc locul în personalitatea maestrului taoist. De asemenea, să notăm mobilitatea extremă: el trece uşor de la o stare la alta, de la obscuritate la limpezime, de la activitate la repaos total. Toate aceste caracteristici ne oferă subiect de reflecţie ca şi un koan zen!

Pe acest site studiem viaţa şi opera maeştrilor taoişti (vezi linkurile de mai jos). Sfat către cititor: să aibă în vedere descrierea maestrului taoist pe care am schiţat-o aici atunci cînd se cufundă în lectură.

--
* :Şi totuşi au existat persoane în istoria Chinei care susţineau că posedă puteri magice, capacităţi de vindecare şi se autointitulau Maeştri Celeşti. Aceste persoane au creat mişcări taoiste dar noi nu studiem aici aceste mişcări, ci taoismul predicat de Lao Tzu
(tao-chia).

icon

Copyright, 2018, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo