Taoism > Yin-Yang

Despre Yin şi Yang

Yin şi yang sînt concepte fundamentale în filozofia şi cultura chineze. Aproape totul este explicat prin yin şi yang, atît ceea ce ţine de fenomenele maturale cît şi de cele sociale sau de cele ce ţin de constituţia umană. Un întreg sistem de divinaţie - unic în lume - a fost stabilit pe baza interacţiei celor două principii (vezi I Ching).

pictograma yin-yang foto

Totuşi, în ciuda importanţei lor, yin şi yang nu apar ca atare în I Ching (Cartea schimbărilor ) ci  în textele mai recente care constituie comentariile (Aripile) la textul cărţii. În cartea propriu-zisă, yin şi yang sînt sugeraţi însă prin termeni ca "luminos" şi "obscur" sau "tare" şi "slab", evocîndu-se astfel o polaritate la nivel fenomenal.

Tot în Aripi găsim o definiţie a lui Tao care include pe yin şi yang: Tao - se spune acolo - este un yin şi un yang. 

  • Bruce Lee şi principiul yin-yang

O descriere a modului de funcţionare a principiilor yin şi yang găsim la Bruce Lee, citat de Cyrille Javary:

    Atîta vreme cît vom persista în a separa yin şi yang nu putem spera să-i atingem... Dacă cineva vrea să ajungă undeva cu bicicleta nu va putea să împingă ambele pedale concomitent căci va rămîne pe loc. Pentru a avansa trebuie să împingă o pedală şi să o elibereze pe cealaltă, simultan. Mişcarea completă constă în împinge/eliberează. Împingerea este urmarea eliberării şi fiecare devine, respectiv, cauza celeilalte. (Le Yi Jing, Les edittions du Cerf, 1989, p. 18.)

Într-adevăr, cuplul yin-yang poate fi reprezentat sub forma unor forţe sau tendinţe care se succed, alternează, şi constituie astfel infrastructura dinamică a universului. Prin urmare, filozofia yin-yang poate oferi explicaţia adecvată a schimbărilor în univers.

  • Marele Principiu

Diagrama yin-yang - ilustratie
Diagrama lui Tao (Yin-Yang)
În diagrama lui Tao (T'ai chi t'u), yin şi yang sînt reprezentaţi ca forţe polarizate, care au la rîndul lor tendinţa de a se transforme una în cealaltă. Să observăm punctul negru inclus pe suprafaţa albă (yang) şi punctul alb pe suprafaţa neagră (yin).

Această reprezentare dă de gîndit întrucît am putea vedea aici o idee mult mai complexă a unei armonii secrete care nu este întotdeauna manifestă în fenomenele naturii. O plenitudine, pentru a spune astfel, care este suma tuturor însuşirilor - pozitive şi negative - adică, din punct de vedere etic, bune şi rele, ale unui lucru sau fiinţă. Altfel spus, perfecţiunea unui lucru nu mai este dată numai de calităţile sale pozitive, aşa cum am fost învăţaţi de religia etică occidentală, ci de suma calităţilor pozitive şi negative (ca în definiţia plenitudinii persoanei la Carl Jung).

  • Yin şi Yang în occident

Termenii yin şi yang au căpătat o largă răspîndire în lumea occidentală. Ei sînt priviţi însă din perspectiva complementarităţii care nu este ancorată 100% în filozofia chineză.


Home | Caută | Cursuri | Librărie | Resurse | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2018. Toate drepturile rezervate.

logo